Tamaki Niime Nica Pants Futo
Tamaki Niime Nica Pants Futo
Tamaki Niime Nica Pants Futo
Tamaki Niime Nica Pants Futo
Tamaki Niime Nica Pants Futo

Tamaki Niime Nica Pants Futo

$220.00 USD

One of a kind Tamaki Niime Nica Pant. Woven on vintage loom. 100% cotton. Hand wash & hang to dry.

 Designer: Tamaki Niime